HOME O FIRME MAPA VÝROBA TECHNOLÓGIE KONTAKT

Nitratex, výrobné družstvo tkáčske vo Svinnej je významným spracovateľom druhotných textilných surovín, výrobcom mykaných priadzí, netkaných a tkaných textílií s dlhoročnou tradíciou textilnej výroby, ktorý ako pokračovateľ spoločného pradiarskeho a tkáčskeho spolku prievidzkých súkenníkov z konca 19. storočia prijal v roku 1953 družstevné stanovy.

Od tohto roku pokračuje a rozširuje textilnú výrobu pod obchodným názvom Nitratex, výrobné družstvo tkáčske, Svinná.

Spoločnosť je zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Dr, vložka číslo 68/R.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v obci Svinná vzdialenej cca 20 km od krajského mesta Trenčín (mapa).