HOME O FIRME MAPA VÝROBA TECHNOLÓGIE KONTAKT

Obec Svinná, v ktorej má družstvo Nitratex svoje sídlo, je vzdialená asi 20 km od krajského mesta Trenčín po ceste I. triedy E572, ktorá sa napája na medzinárodný diaľničný koridor D1, čím je zabezpečená dobrá dostupnosť obce. Zo strednodobého hľadiska sa uvažuje o rozšírení cesty E572 o daľší jazdný pruh na rýchlostnú komunikáciu R6 spájajúcu stredné Považie s Prievidzou a Ponitrím, čím sa dostupnosť ešte zlepší.